Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Status prawny

Szpital posiada osobowość prawną, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

Podstawą prawną funkcjonowania Szpitala jest ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 roku (Dz. U. z 2007 roku Nr 14 , poz.89 z późniejszymi zmianami) oraz aktualny Statut, który został zatwierdzony Uchwałą Nr 35/V/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31.03.2011r.

Podmiotem, który utworzył Szpital jest Powiat Grodziski.

Szpital jest wpisany do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego (data rejestracji - 19.08.1993r. ) oraz do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod Nr KRS 0000055047.


Wytworzył:Krystyna Płukis, data: 12.04.2011 r., godz. 12.00
Wprowadził:Maciej Dobrowolski, data: 12.04.2011 r., godz. 12.12
Ostatnia aktualizacja:Maciej Dobrowolski, data: 03.06.2011 r., godz. 10.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.06.2011 r., godz. 10.11Maciej DobrowolskiEdycja strony
03.06.2011 r., godz. 10.10Maciej DobrowolskiEdycja strony
12.04.2011 r., godz. 12.36Maciej DobrowolskiEdycja strony
12.04.2011 r., godz. 12.12Maciej DobrowolskiDodanie strony

Strona oglądana: 4599 razy.