Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Szpitalu Zachodnim

26.10.2016r.

Logo


Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

działając na podstwie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2015 poz. 618, z późn. zm.) oraz przepisów art. 140, art. 141, art. 146 ust.1, 2, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149-150, 151 ust. 1,2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 581, z późn. zm.) i przepisów Kodeksu cywilnego: ogłasza konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na: udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Szpitalu Zachodnim zgodnie z warunkami szczegółowymi z dnia 25.10.2016 r.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem : „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez logopedę w DDOM” w terminie do dnia 02.11.2016 r. do godz. 13.00 w Kancelarii Szpitala Zachodniego p. parter pok. 50. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. Formularz ofertowy wraz z informacją o wymaganych dokumentach można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Szpitala Zachodniego: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11, p.-1 pok. 156 b w godz. 8oo –15oo lub na stronie internetowej szpitala: www.szpitalzachodni.pl. Wszelkie informacje formalne można uzyskać pod nr telefonu (22) 755 91 61.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 03.11.2016 r. o godz. 14.00 w siedzibie Szpitala Zachodniego.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

Środki odwoławcze w postaci protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert można składać do Dyrektora Szpitala Zachodniego zgodnie z art. 153 oraz art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 581, z późn. zm.).


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Maciej Dobrowolski, data: 26.10.2016 r., godz. 16.18
Ostatnia aktualizacja:Maciej Dobrowolski, data: 08.12.2017 r., godz. 10.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.12.2017 r., godz. 10.45Maciej DobrowolskiZmiana przynależności strony
26.10.2016 r., godz. 16.23Maciej DobrowolskiEdycja strony
26.10.2016 r., godz. 16.18Maciej DobrowolskiDodanie strony

Strona oglądana: 1121 razy.