Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11


na podstawie art. 35 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz.U.z 2007 r. nr 14, poz.89 ze zmianami.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz.592)

ogłasza konkurs ofert

dla podmiotów publicznych, niepublicznych oraz praktyk indywidualnych na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa może być zawarta na okres od 26.04.2011 r. do 30.06.2012 r.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem : "Konkurs na świadczenia zdrowotne" w terminie do 21.04.2011 r. do godz. 12.00 w Kancelarii Szpitala Zachodniego p. parter pok. 50. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. Szczegółowe warunki konkursu zawarte są w formularzach ofertowych, które można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Szpitala Zachodniego: 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11, pok. 156 b w godz. 8oo – 15oo.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu (22)7559234 lub (22)7559233 .

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 21.04.2011 r. o godz. 13.00 w siedzibie Szpitala Zachodniego.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

Skargi i protesty dotyczące konkursu ofert można składać u Dyrektora Szpitala Zachodniego zgodnie z § 16 i 17 Rozp. Min. Zdr. i Op. Społ. z dnia 13 lipca 1998 r.

Ogłoszenie w "Życiu Warszawy".


Wytworzył:Krystyna Płukis, data: 18.04.2011 r., godz. 13.00
Wprowadził:Maciej Dobrowolski, data: 18.04.2011 r., godz. 15.44
Ostatnia aktualizacja:Maciej Dobrowolski, data: 21.04.2011 r., godz. 14.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.04.2011 r., godz. 14.13Maciej DobrowolskiZmiana przynależności strony
18.04.2011 r., godz. 15.46Maciej DobrowolskiEdycja strony
18.04.2011 r., godz. 15.44Maciej DobrowolskiDodanie strony

Strona oglądana: 2180 razy.