Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami szczegółowymi

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112 poz. 664 ) ogłasza konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na: udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami szczegółowymi.

Umowy będą zawarte na okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem : „Konkurs na świadczenia zdrowotne” w terminie do 26.10.2011 r. do godz. 14.00 w Kancelarii Szpitala Zachodniego p. parter pok. 50. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. Szczegółowe warunki konkursu wraz z formularzem ofertowym można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Szpitala Zachodniego: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11, p.-1 pok. 156 b w godz. 8oo – 15oo lub na stronie internetowej www.szpitalzachodni.pl.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 022 755 93 17.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 03.11.2011 r. o godz. 14.00 w siedzibie Szpitala Zachodniego.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

Środki odwoławcze w postaci protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert można składać do Dyrektora Szpitala Zachodniego zgodnie z art. 153 oraz art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).


Wytworzył:Krystyna Płukis, data: 05.10.2011 r., godz. 15.00
Wprowadził:Maciej Dobrowolski, data: 05.10.2011 r., godz. 15.37
Ostatnia aktualizacja:Maciej Dobrowolski, data: 08.12.2017 r., godz. 10.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.12.2017 r., godz. 10.26Maciej DobrowolskiZmiana przynależności strony
05.12.2011 r., godz. 15.21Maciej DobrowolskiZmiana przynależności strony
05.10.2011 r., godz. 15.39Maciej DobrowolskiEdycja strony
05.10.2011 r., godz. 15.37Maciej DobrowolskiDodanie strony

Strona oglądana: 2458 razy.