Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni ogłasza konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112 poz. 664 ) ogłasza konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na:

• udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami szczegółowymi.

Umowy będą zawarte na okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem: „Konkurs na świadczenia zdrowotne” w terminie do 29.11.2011 r. do godz. 12.00 w Kancelarii Szpitala Zachodniego p. parter pok. 50. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. Szczegółowe warunki konkursu wraz z formularzem ofertowym można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Szpitala Zachodniego: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11, p.-1 pok. 156 b w godz. 8oo –15oo.Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 022 755 91 61.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 6.12.2011 r. o godz. 14.00 w siedzibie Szpitala Zachodniego.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.
Środki odwoławcze w postaci protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert można składać do Dyrektora Szpitala Zachodniego zgodnie z art. 153 oraz art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).


Wytworzył:Krystyna Płukis, data: 10.11.2011 r., godz. 16.00
Wprowadził:Maciej Dobrowolski, data: 10.11.2011 r., godz. 16.12
Ostatnia aktualizacja:Maciej Dobrowolski, data: 08.12.2017 r., godz. 10.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.12.2017 r., godz. 10.28Maciej DobrowolskiZmiana przynależności strony
22.12.2011 r., godz. 10.30Maciej DobrowolskiZmiana przynależności strony
10.11.2011 r., godz. 16.12Maciej DobrowolskiDodanie strony

Strona oglądana: 2156 razy.