Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą

01.12.2011r.
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. Nr 112 poz. 664)

ogłasza konkurs ofert

dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na:

- Świadczenie usług całodobowego transportu medycznego wykonywanego rzez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego karetkami „S”

- Świadczenie usług indywidualnych w zakresie:
kierowca – sanitariusz ambulansu transportu sanitarnego
w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim

Umowy będą zawarte na okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do 12.12.2011r. do godz. 12.00 w Kancelarii Szpitala Zachodniego p. parter pok. 50. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. Szczegółowe warunki konkursu wraz z formularzem ofertowym można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Szpitala Zachodniego: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11, p.-1 pok. 156 b w godz. 8.00 – 15.00 lub na stronie internetowej www.szpitalzachodni.pl.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 022 755 92 54.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 16.12.2011 r. o godz. 14.00 w siedzibie Szpitala Zachodniego.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

Środki odwoławcze w postaci protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert można składać do Dyrektora Szpitala Zachodniego zgodnie z art. 153 oraz art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Maciej Dobrowolski, data: 01.12.2011 r., godz. 15.26
Ostatnia aktualizacja:Maciej Dobrowolski, data: 08.12.2017 r., godz. 10.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.12.2017 r., godz. 10.29Maciej DobrowolskiZmiana przynależności strony
22.12.2011 r., godz. 10.30Maciej DobrowolskiZmiana przynależności strony
01.12.2011 r., godz. 15.26Maciej DobrowolskiEdycja strony
01.12.2011 r., godz. 15.26Maciej DobrowolskiDodanie strony

Strona oglądana: 2743 razy.