Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na: udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami szczegółowymi.

21.03.2012r.
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 664)

ogłasza konkurs ofert

dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na:

• udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami szczegółowymi.


Umowy będą zawarte na okres od dnia 01.04.2012 r. do dnia 31.12.2012r.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem: "Konkurs na świadczenia zdrowotne" w terminie do 28.03.2012 r. do godz. 12.00 w Kancelarii Szpitala Zachodniego p. parter pok. 50. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. Szczegółowe warunki konkursu wraz z formularzem ofertowym można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Szpitala Zachodniego: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11, p.-1 pok. 156 b w godz. 8oo –15oo lub na stronie internetowej www.szpitalzachodni.pl.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 022 755 91 61.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30.03.2012 r. o godz. 12.00 w siedzibie Szpitala Zachodniego.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

Środki odwoławcze w postaci protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert można składać do Dyrektora Szpitala Zachodniego zgodnie z art. 153 oraz art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Maciej Dobrowolski, data: 21.03.2012 r., godz. 15.36
Ostatnia aktualizacja:Maciej Dobrowolski, data: 08.12.2017 r., godz. 10.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.12.2017 r., godz. 10.31Maciej DobrowolskiZmiana przynależności strony
20.04.2012 r., godz. 12.42Maciej DobrowolskiZmiana przynależności strony
21.03.2012 r., godz. 15.39Maciej DobrowolskiEdycja strony
21.03.2012 r., godz. 15.39Maciej DobrowolskiEdycja strony
21.03.2012 r., godz. 15.36Maciej DobrowolskiDodanie strony

Strona oglądana: 1879 razy.