Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na: świadczenie obsługi transportu sanitarnego dla Szpitala Zachodniego

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

działając na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) oraz przepisów art. 146 ust.1, art.147-150,151 ust.1-5,art. 152 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.) i przepisów Kodeksu Cywilnego ogłasza:

ogłasza konkurs ofert

dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na:

świadczenie obsługi transportu sanitarnego dla Szpitala Zachodniego


zgodnie z warunkami szczegółowymi

Umowy będą zawarte na okres od 01.05.2012 r. do 31.12.2013 r.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do 25.04.2012 r. do godz. 14.00 w Kancelarii Szpitala Zachodniego p. parter pok. 50. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. Szczegółowe warunki konkursu wraz z formularzem ofertowym można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Szpitala Zachodniego: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11, p.-1 pok. 156 b w godz. 8oo – 15oo lub na stronie internetowej www.szpitalzachodni.pl.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 022 755 91 61.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2012 r. o godz. 14.15 w siedzibie Szpitala Zachodniego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 27.04.2012 r. o godz. 14.00 w siedzibie Szpitala Zachodniego.


Zastrzega się prawo do przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcia konkursu.
Środki odwoławcze w postaci protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert można składać do Dyrektora Szpitala Zachodniego zgodnie z art. 153 oraz art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Maciej Dobrowolski, data: 20.04.2012 r., godz. 12.59
Ostatnia aktualizacja:Maciej Dobrowolski, data: 08.12.2017 r., godz. 10.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.12.2017 r., godz. 10.33Maciej DobrowolskiZmiana przynależności strony
24.05.2012 r., godz. 14.40Maciej DobrowolskiZmiana przynależności strony
20.04.2012 r., godz. 12.59Maciej DobrowolskiDodanie strony

Strona oglądana: 2078 razy.