Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Status prawny

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II posiada osobowość prawną, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

Podstawą prawną funkcjonowania Szpitala jest ustawa o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190, z późn. zm.) oraz aktualny Statut nadany uchwałą Nr 287/XL/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 listopada 2017 r.

Podmiotem, który utworzył Szpital jest Powiat Grodziski.

Szpital jest wpisany do Rejestru Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego (data wpisu do rejestru – 19.08.1993 r. ) oraz do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod Nr KRS 0000055047.


Wytworzył:Krystyna Płukis, data: 12.04.2011 r., godz. 12.00
Wprowadził:Maciej Dobrowolski, data: 12.04.2011 r., godz. 12.12
Ostatnia aktualizacja:Maciej Dobrowolski, data: 18.10.2019 r., godz. 14.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.10.2019 r., godz. 14.31Maciej DobrowolskiEdycja strony
03.06.2011 r., godz. 10.11Maciej DobrowolskiEdycja strony
03.06.2011 r., godz. 10.10Maciej DobrowolskiEdycja strony
12.04.2011 r., godz. 12.36Maciej DobrowolskiEdycja strony
12.04.2011 r., godz. 12.12Maciej DobrowolskiDodanie strony

Strona oglądana: 5417 razy.